Korttidsutlån av hjelpemidler

Norservice Support driver Trondheim kommunes hjelpemiddellager og låner ut hjelpemidler ved kortvarige behov (inntil 2 år).

Lageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som toalettforhøyere, dusj- toalett -stoler, manuelle rullestoler, krykker og rullatorer.

Mer informasjon finner du på Trondheim kommunes nettsider.