Miljøfyrtårnsertifisering

”Vår avdeling har startet jobben med å få gjennomført miljøfyrtårnsertifisering. Vi skal være sertifisert i februar 2011”

Som veileder for prosjektet har Norservice Support valgt firma Rambøll. Følg denne linken for å se hva sertifiseringen innebærer.