Kvalifisering/attføring

Arbeidsutprøving

Ved å delta i arbeidsutprøving hos oss finner vi sammen ut om veien videre er jobb, utdanning/skole, videre opplæring i Norservice eller om andre løsninger er mer aktuelle. Hos oss deltar du i det daglige arbeidet i ca 12 uker, etter først å ha gjennomført et 3 dagers oppstartskurs i regi av Norservice Kvalifisering.

Arbeidstaker hos Norservice Support

Fortsetter du i en av våre opplæringsstillinger - med varighet i inntil 2 år - blir du en av våre nye arbeidstakere. På vår avdeling kan vi tilby opplæring og kvalifisering innen følgende områder:

  • Verksted/mobilservice
    Arbeidsoppgavene du får ta del i på verkstedet vårt - enten du er her eller hos kunden er knyttet til verkstedservice, reperasjon og montering av tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede.
  • Kontor/administrasjon
    Arbeidsoppgaver knyttet til kontor og administrasjon er allsidige og du får oppgaver knyttet til blant annet telefonbetjening, databehandling, postbehandling og ikke minst kundebehandling.
  • Sjåfør
    Vår sjåførtjeneste har som hovedoppgave å kjøre ut små og store hjelpemidler til våre kunder. Du vil da også være ett av våre ansikter utad, og vil tilbringe mesteparten av dagen på veien og i møte med våre kunder.

Mer om kvalifiserings- og opplæringsstillingene våre finner du på sidene til Norservice Karriere.