• Velkommen til Norservice Support
  Norservice Support gjør hverdagen lettere for bevegelseshemmede i Sør-Trøndelag. I nærmere 30 år har vi foretatt service og tilpasset tekniske hjelpemidler – ute hos brukeren, eller i våre egne lokaler. I tillegg utfører vi transportoppdrag med levering direkte til brukerne.
 • Norservice blir forhandler for ABILIA
  Vi har den gleden å meddele at ABILIA har valgt Norservice support som samarbeidspartner i Sør-Trøndelag.
 • Reparasjon av tekniske hjelpemidler
  Vi reparerer tekniske hjelpemidler for bevegelseshemmende i Trondheim og store deler av Sør-Trøndelag. I nærmere 30 år har vi foretatt service og tilpasset tekniske hjelpemidler - ute hos brukeren, eller i våre egne lokaler.
 • Sportsverksted
  Norservice Supports sportsverksted retter seg mot bedriftskunder, og utfører tjenester for Trondheims sports- og sykkelforretninger.

  Verkstedet utfører også skiservice for frittstående og kjedetilknyttede sportsforretninger i Trondheim.
 • Vi har blitt miljøfyrtårnsertifisert
  Sammen med Rambøll gjorde virksomheten en miljøanalyse og laget en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav.

  Miljøanalysen tok for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.
 • Hjelpemiddellager for Trondheim kommune
  Lageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som toalettforhøyere, dusj- toalett -stoler, manuelle rullestoler, krykker og rullatorer.